ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Německo (Sudety)
Společnost :  Elektrisches Überlandswerk registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Reichenberg
 Přespolní elektrárna zapsané společenstvo s ručením obmezeným Liberec
Název :  ---
Typ :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  500 RM
Sazba :  4,00 %
Město :  Reichenberg (Liberec)
Datum :  1.6.1942
Splatnost :  Losováním, nejpozději dne 1.12.1961.
Emise :  ---
Série :  B
Počet :  400 ks
Rozměr :  A4
Poznámka :  Společnost byla založena v roce 1914 a provozovala uhelnou elektrárnu Andělská Hora (Engelsberg) a vodní elektrárnu v Rudolfově (Rudolfsthal).
   .
.
Avers :

Dlužní úpis, Přespolní elektrárna Liberec 1942, 500 Říšských Marek

   .
.
Revers :

   .
.
.
.