ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Německo (Sudety)
Společnost :  Sudetenländische Treibstoffwerke Aktiengesellschaft, zkratka SUTAG nebo STW
 Sudetoněmecká továrna na motorová paliva akciová společnost
Název :

 Anleihe von 1944 (Půjčka z roku 1944)

Typ :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  5 000 RM
Sazba :  4,00 %
Město :  Oberleutensdorf (Litvínov)
Datum :  Únor 1944
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1963.
Emise :  ---
Série :  A
Počet :  5 000 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  Dnes UNIPETROL, a.s.
   .
.
Avers :

Dlužní úpis, Sudetenländische Treibstoffwerke AG., Litvínov 1944, 5000 Říšských Marek

   .
.
Revers :

   .
.
.
.