ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Německo (Sudety)
Společnost :  Sudetenländische Bergbau Aktiengesellschaft, zkratka SUBAG
 Sudetská báňská společnost akciová společnost
Název :

 4% Anleihe von 1942 (4% půjčka z roku 1942)

Typ :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  5 000 RM
Sazba :  4,00 %
Město :  Brüx (Most)
Datum :  Srpen 1942
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1967.
Emise :  ---
Série :  K
Počet :  2 000 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  Po roce 1945 Severočeské hnědouhelné doly Most, SHD.
   .
.
Avers :

Obligace, Sudetská báňská společnost akciová společnost, Most 1942, 5000 Říšských Marek

   .
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
Revers :

   .
.
.
.