ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Německo (Sudety)
Společnost :  Sudetenländische Treibstoffwerke Aktiengesellschaft, zkratka SUTAG nebo STW
 Sudetoněmecká továrna na motorová paliva akciová společnost
Název :

 4% Anleihe von 1941 (4% půjčka z roku 1941)

Typ :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  500 RM
Sazba :  4,00 %
Město :  Oberleutensdorf (Litvínov)
Datum :  Září 1941
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1961.
Emise :  ---
Série :  C
Počet :  27 000 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  Dnes UNIPETROL, a.s.
   .
.
Avers :

Dluhopis, Sudetenländische Treibstoffwerke AG., Litvínov 1941, 500 Říšských Marek

   .
.

Vnitřní strana :

.
.

.
.
Revers :

   .
.
.
.