ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Německo (Sudety)
Společnost :  Sudeten-Kühlhaus Gesellschaft m. b. H.
 Sudetské chladírny, společnost s r.o.
Název :

 Verpflichtungsschein

Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  5 000 RM
Sazba :  4,50 %
Město :  Leitmeritz (Litoměřice)
Datum :  1.1.1943
Splatnost :  31.12.1949
Emise :  ---
Série :  ---
Počet :  ---
Rozměr :  A4
Poznámka :  Po roce 1945 Litoměřické mrazírny n.p.
   .
.
Avers :

Dluhopis, Sudeten-Kühlhaus Gesellschaft, Litoměřice 1943, 5000 Říšských Marek

   .
.
Revers :

   .
.
.
.