ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  ČSR
Společnost :  Západomoravské elektrárny, akciová společnost, zkratka ZME
 Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft
Název :

 5% elektrisační půjčka společnosti "Západomoravské elektrárny, akciová společnost" v Brně, z roku 1927 v částce 30 000 000 Kč. II. emise.

 5%ige Elektrifizierungsanleihe der Gesellschaft "Westmährische Elektrizitätswerke Aktien-Gesellschaft" in Brünn vom Jahre 1927 im Betrage von 30 000 000 Kč. II. Emission.
Typ :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  1 000 Kč
Sazba :  5,00 %
Město :  Brno
Datum :  1.1.1929
Splatnost :  Losováním, nejpozději dne 1.7.1964.
Emise :  II.
Série :  II.
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 253 x 390 mm - dvojlist
Poznámka :  Celkem byly vydány tři emise dluhopisů, I. emise v roce 1922, II. emise v roce 1927/1929 a III. emise v roce 1932.
 Každá emise v celkovém objemu 30 000 000 Kč a rozdělená na nominální hodnoty po 500, 1 000, 5 000 a 10 000 Kč.
 Všechny dluhopisy byly splatné losováním, maximálně 35 let.
.
 Společnost, byla založena ve Vídni pod názvem "Österreichische Elektrizitäts-Lieferungs-Aktiengesellschaft" s akciovým kapitálem 2 500 000 Korun, rozděleným na 12 500 kusů akcií po 200 K, která provozovala uhelnou elektrárnu v Oslavanech, využívajíc ke spalování černé uhlí z rosicko-oslavanského revíru, převážně z dolu Kukla, později z dolu Františka a Jindřich II.
 V roce 1912 navýšen akciový kapitál o 3 500 000 K na 6 000 000 K, vydáním 17 500 kusů nových akcií.
 V letech 1914-1918 si společnost provozovala v pronájmu brněnské tramvaje.
 Na základě usnesení valné hromady ze dne 28.2.1919 bylo sídlo společnosti přeloženo z Vídně do Brna.
 Na val. hromadě konané dne 15.12.1920 došlo ke změně názvu na "Západomoravské elektrárny, akciová společnost" (Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), ke změně trvání společnosti, původně neomezené, nově do 31.12.1960, k výměně starých akcí za nové, znějící na novou firmu a k dalšímu navýšení kapitálu o 24 000 000 Kč vydáním 120 000 kusů nových akcií.
 Usnesením val. hrom. ze dne 11.7.1927 zvýšen kapitál o 15 000 000 Kč vydáním 75 000 kusů nových akcií a prodloužena doba trvání společnosti z 31.12.1960 nově do 31.12.2000.
 Po roce 1946 společnost změněna na národní podnik Západomoravské elektrárny. V roce 1950 společnost rozdělena na gottwaldovské a brněnské rozvodné závody a v roce 1961 znovu sloučeny pod názvem Jihomoravské energetické závody a od roku 1977 začleněny pod České energetické závody (ČEZ). Po roce 1990 vyčleněny a privatizovány (nástupnická organizace E.ON Česká republika a.s.)
 Provoz elektrárny v Oslavanech byl ukončen v roce 1993 v souvislosti s ukončením těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru.
 Zdroj informací: cs.wikipedia.org
   .
.
Avers :

Dluhopis Západomoravské elektrárny, akciová společnost, II. emise, 1000 Kč, Brno, 1929

   .
..
Vnitřní strana :

..
..

..
..
Revers :

   .
.
.
.