ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  Cs. kir. szab. Kassa-Oderbergi vasut, zkratka Ks-Od
 K. k. priv. Kaschau-Oderberger Eisenbahn, zkratka KOB
 C. k. priv. Košicko-bohumínská železnice, zkratka KBD (později zkrácený název Košicko-bohumínská železnice nebo Košicko-bohumínská dráha)
Název :

 Prioritní dlužní úpis

Nominál :  1 000 Zlatých (2 000 Kč)
Sazba :  4,00 %
Město :  Budapešť
Emise :  ---
Série :  6 227
Datum :  1.5.1889
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1962.
Počet :  30 000 ks
Rozměr :  262 x 370 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.

Avers :

Prioritní dluhopis C. k. priv. Košicko-bohumínská železnice, Budapešť 1889, 1 000 Zlatých

   .
.

Vnitřní strana :

..
.

..
.

Revers :

   .
.
.
.