ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy)
Název :

 Prioritní dluhopis

Nominál :  500 K
Sazba :  4,00 %
Město :  Brünn (Brno)
Datum :  15.5.1900
Splatnost :  1972
Serie :  0,244
Počet :  1 000 ks
Rozměr :  256 x 354 mm - dvojlist
Poznámka :  Localbahn Mutenitz-Gaya (Místní dráha Mutěnice-Kyjov)
   

AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

.

REVERS :

---