ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. österreichische Nordwestbahn (C. k. priv. Rakouská severozápadní dráha), zkratka ÖNWB
Název :

 Prioritní půjčka

Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  200 Korun
Sazba :  3,50 %
Město :  Wien (Vídeň)
Datum :  1.5.1903
Splatnost :  Losováním, počínaje rokem 1904, nejpozději do roku 1956.
Emise :  ---
Série :  Lit B
Počet :  7 505 ks
Rozměr :  231 x 361 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Dluhopis Rakouská severozápadní dráha, Vídeň 1903, 200 Korun

   .
.
Vnitřní strana :

..
.

..
.
Revers :

---

   .
.
.
.