ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Společnost :  Ferdinands-Nordbahn, Prag (Severní dráha Ferdinandova, Praha)
Název :

 Teilschuldverschreibung (dílčí dlužní úpis)

Nominál :  10 000 K
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  květen 1942
Splatnost :  20 let
Počet :  15 000 ks
Rozměr :  A 4 - dvojlist
Poznámka :  I. emise, série P
   
AVERS :

.
Vnitřní strana :

.
Vnitřní strana :

   
REVERS :