ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Společnost :  Severní dráha Ferdinandova
 Ferdinands-Nordbahn
Název :

 Dílčí dlužní úpis

 Teilschuldverschreibung
Nominál :  10 000 Korun
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Emise :  I. vydání
Série :  P
Datum :  Květen 1942
Splatnost :  Losováním, počínaje rokem 1948, nejpozději v roce 1962.
Počet :  15 000 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.

Avers :

Dlužní úpis 10000 Korun Severní dráha Ferdinandova, I. vydání, Praha 1942

   .
.

Vnitřní strana :

Dluhopis 10000 Korun Severní dráha Ferdinandova, I. vydání, Praha 1942

..
.

Obligace 10000 Korun Severní dráha Ferdinandova, I. vydání, Praha 1942

..
.

Revers :

Schuldverschreibung 10000 Kronen Ferdinands-Nordbahn, I. Emission, Prag 1942

   .
.
.
.