ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. österreichische Nordwestbahn (C. k. priv. Rakouská severozápadní dráha), zkratka ÖNWB
Název :

 Prioritní půjčka

Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  200 Zlatých
Sazba :  5,00 %
Město :  Wien (Vídeň)
Datum :  1.10.1871
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1955.
Emise :  ---
Série :  ---
Počet :  149 000 ks
Rozměr :  236 x 340 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Dluhopis Rakouská severozápadní dráha, Vídeň 1871, 200 Zlatých

   .
.
Revers :

   .
.
.
.