ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Ústecko-Teplická dráha), zkratka ATE (ÚTD)
Název :

 ---

Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  300 Marek
Sazba :  3,50 %
Město :  Teplitz (Teplice)
Datum :  15.8.1896
Splatnost :  Losováním, maximálně do roku 1985.
Emise :  ---
Série :  Lit. D
Počet :  35 000 ks
Rozměr :  245 x 361 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Dluhopis Ústecko-Teplická dráha, Teplice 1896, 300 Marek

   .
.
Vnitřní strana :

..
.

..
.
Revers :

---

   .
.
.
.