ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn (C. k. privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda), zkratka KFNB
Název :

 Dlužní úpis

Nominál :  100 Zlatých
Sazba :  4,00 %
Město :  Wien (Vídeň)
Datum :  1.3.1886
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1929.
Počet :  20 900 ks
Rozměr :  250 x 381 mm - dvojlist
Poznámka :  Dluhopis byl vydán pro získání finančních prostředků na stavbu vedlejších tratí: Kroměříž-Kojetín, Hulín-Kroměříž, Hulín-Bystřice. 
   Železniční a těžební společnost založená v roce 1836. Dřívější název společnosti: A. p. Kaiser Ferdinands-Nordbahn.
.
.
AVERS :

   .
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
REVERS :

---

   .
.
.
.