ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn
Název :

 Prioritäts - Obligation (prioritní dluhopis)

Nominál :  150 Zlatých nebo 100 Th.
Sazba :  5,00 %
Město :  Bodenbach (Děčín-Podmokly)
Datum :  9.7.1869
Splatnost :  maximálně 50 let, umoření prováděno losováním.
Série :  Lit. C.
Počet :  5 000 ks
Rozměr :  237 x 358 mm - dvojlist
Poznámka :  C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská dráha
   
AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

.
REVERS :

---