ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. österreichische Nordwestbahn (C. k. priv. Rakouská severozápadní dráha), zkratka ÖNWB
Název :

 Prioritní půjčka

Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  600 Marek
Sazba :  5,00 %
Město :  Wien (Vídeň)
Datum :  12.12.1874
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1957. 
Emise :  1874
Série :  ---
Počet :  46 666 ks
Rozměr :  230 x 349 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Dluhopis österreichische Nordwestbahn, Vídeň 1874, 600 Marek

   .
.
Revers :

   .
.
.
.