ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Ústecko-Teplická dráha), zkratka ATE (ÚTD)
Název :

 ---

Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  500 Marek
Sazba :  4,00 %
Město :  Teplitz (Teplice)
Datum :  25.7.1909
Splatnost :  Losováním, maximálně do roku 1984.
Emise :  1909
Série :  ---
Počet :  2 600 ks
Rozměr :  257 x 356 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Dluhopis Ústecko-Teplická dráha, Teplice 1909, 500 Marek

   .
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.