ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  Aktiengesellschaft der Friedländer Bezirksbahnen (Akciová společnost Frýdlantských okresních drah)
Název :

 Prioritní půjčka - Dlužní úpis

Nominál :  400 K
Sazba :  4,00 %
Město :  Friedland in Böhmen (Frýdland v Čechách)
Datum :  28.12.1907
Splatnost :  maximálně do roku 1975, umoření prováděno losováním.
Série :  I.
Počet :  7 500 ks
Rozměr :  ---
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

REVERS :

---