ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. privilegierte Prag-Duxer Eisenbahn (C. k. výs. železnice Pražsko-Duchcovská, I. R. privilégiée du chemin de fer de Prague Dux), zkratka PDE
Název :

 Prioritní dlužní úpis

Nominál :  3 000 Marek
Sazba :  3,00 %
Město :  Prag (Praha)
Datum :  15.6.1896
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1961.
Počet :  8 158 ks
Rozměr :  237 x 350 mm - dvojlist
Poznámka :  Železniční tratě: Praha-Duchcov, Obrnice-Most, Most-Moldava, Zlonice-Hospozín.
.
   .
AVERS :

   .
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
REVERS :

   .
.
.
.