ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská dráha), zkratka DBE
Název :

 Prioritní dlužní úpis

Nominál :  200 Korun nebo 100 Zlatých
Sazba :  3,00 %
Město :  Teplitz (Teplice)
Datum :  16.10.1893
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1962.
Počet :  32 000 ks
Rozměr :  237 x 340 mm - dvojlist
Poznámka :  --- 
.
   .
AVERS :

   .
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
REVERS :

---

   .
.
.
.