ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská dráha), zkratka DBE
Název :

 Prioritní dlužní úpis

Nominál :  300 Marek
Sazba :  4,00 %
Město :  Teplitz (Teplice)
Datum :  2.7.1891
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1960.
Počet :  13 333 ks
Rozměr :  238 x 359 mm - dvojlist
Poznámka :  --- 
   .
.
AVERS :

   .
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
REVERS :

---

   .
.
.
.