ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Společnost :  k.k.priv. Aussig - Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft
Název :

 Schuldverschreibung (dlužní úpis)

Nominál :  1 500 MDR
Sazba :  3,5 %
Město :  Teplitz (Teplice)
Datum :  15.8.1896
Splatnost :  90 let
Počet :  15 000 ks
Rozměr :  245 x 361 mm - dvojlist
Poznámka :  Lit. B.   Odkazy : Akcie (210 Zlatých-1874)
   
AVERS :

   
REVERS :

---