ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Ústecko-Teplická dráha), zkratka ATE (ÚTD)
Název :

 ---

Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  1 500 Marek
Sazba :  3,50 %
Město :  Teplitz (Teplice)
Datum :  15.8.1896
Splatnost :  Losováním, maximálně do roku 1985.
Emise :  ---
Série :  Lit. B
Počet :  15 000 ks
Rozměr :  245 x 361 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
.
Avers :

Dluhopis Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft, Teplice 1896, 1500 Marek

   
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.