ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Protektorát Č + M
Společnost :  Ferdinands-Nordbahn, Prag (Severní dráha Ferdinandova, Praha)
Název :

 Teilschuldverschreibung (dílčí dlužní úpis)

Nominál :  5 000 K
Sazba :  4 %
Město :  Praha
Datum :  květen 1944
Splatnost :  20 let
Počet :  3 000 ks
Rozměr :  A 4 - dvojlist
Poznámka :  II. emise
   
AVERS :

.
Vnitřní strana :

.
Vnitřní strana :

   
REVERS :