ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  A. p. Kaiser Ferdinands-Nordbahn, zkratka KFNB
Název :

 Prioritní dlužní úpis

Nominál :  300 Zlatých
Sazba :  5,00 %
Město :  Wien (Vídeň)
Datum :  1.11.1872
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1924.
Počet :  48 000 ks
Rozměr :  cca 240 x 346 mm - dvojlist
Poznámka :  Železniční a těžební společnost založená v roce 1836.
 Pozdější název společnosti: C. k. privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda (K.k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn)
   .
.
AVERS :

   
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
REVERS :

---

   
.
.
.