ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Název spolku :  Zsolnai Izraelita Hitközség (Židovská náboženská obec v Žiline)
Typ :  Dluhopis
Nominál :  200 Korun
Sazba :  4,50 %
Město :  Zsolna (Žilina)
Datum :  15.7.1907
Splatnost :  ? 30 let, počínaje rokem 1909 ?
Počet :  --- ks
Rozměr :  420 x 260 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---