ZPĚT

 04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Dělnická tělocvičná jednota v Bráníku (DTJ Bráník)
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  100 Kč
Sazba :  5,00%
Město :  Bráník (Praha)
Datum :  1.5.1922
Splatnost :  1.12. - 31.12.1928
Série :  5
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 217 x 189 mm
Poznámka :  ---
.
   

Avers :

Dlužní úpis Dělnické tělocvičné jednoty v Braníku DTJ Praha-Braník 1922, 100 Kč

   .
.
Revers :

---

   
.
.
.