ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Tělocvičná jednota "SOKOL" v Červeném Kostelci (Turnverein „SOKOL“ in Rothkosteletz)
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  250 Kč
Sazba :  0,00%
Město :  Červený Kostelec (Rothkosteletz)
Datum :  1.1.1937
Splatnost :  20 let, losováním počínaje 1.6.1938, poslední losování v roce 1957.
Počet :  1 600 ks
Rozměr :  296 x 410 mm - dvojlist
Poznámka :  Dnes T.J. Sokol Červený Kostelec
   

AVERS :

   
Vnitřní strana :

.
REVERS :

---