ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Tělocvičná jednota „SOKOL“ v Ruzyni (Turnverein „SOKOL“ in Ruzyn)
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  50 Kč
Sazba :  pohyblivá
Město :  Ruzyň (Praha)
Datum :  30.12.1935
Splatnost :  maximálně do 31.12.1950, losováním od 1.1.1938.
Počet :  --- ks
Rozměr :  206 x 336 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---