ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Atletický footballový klub v Blansku (AFK Blansko)
Typ :  Potvrzenka - dlužní úpis
Nominál :  100 Kč
Sazba :  5,00 %
Město :  Blansko
Datum :  17.2.1932
Splatnost :  Splatná losováním až po vybudování stadionu.
Počet :  --- ks
Rozměr :  147 x 231 mm
Poznámka :  Dnes FK Blansko
   
AVERS :

   
REVERS :

---