ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Tělocvičná jednota „SOKOL“ v Počátkách (Turnverein „SOKOL“ in Potschaken (Potschatek))
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  100 Kč
Sazba :  0 %
Město :  Počátky (Potschaken, Potschatek)
Datum :  1.1.1927
Splatnost :  maximálně 20 let, losováním od 1.1.1933
Počet :  --- ks
Rozměr :  210 x 340 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---