ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Dělnická tělocvičná jednota v Košířích
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  1 000 Kč
Sazba :  0 %
Město :  Praha - Košíře
Datum :  17.6.1921
Splatnost :  31.12.1922
Počet :  --- ks
Rozměr :  158 x 140 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---