ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Pohorská jednota "Radhošť" ve Frenštátě pod Radhoštěm (Gebirgsverein "Radhoscht" in Frankstadt unter dem Radhoscht)
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  200 Kč
Sazba :  5,00 %
Město :  Frenštát pod Radhoštěm
Datum :  19.12.1926
Splatnost :  Umořování dluhopisů bylo prováděno od 1.1.1932.
Počet :  --- ks
Rozměr :  300 x 241 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
.

Vnitřní strana :

.
.
Vnitřní strana :

.
.
REVERS :