ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  "Spartakovna" Federované Dělnické Tělocvičné Jednoty v Neštěmicích
Typ :  Složenka (půjčka)
Nominál :  20 Kč
Sazba :  ? %
Město :  Neštěmice
Datum :  říjen 1924
Splatnost :  31.12.1930
Počet :  --- ks
Rozměr :  218 x 158 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---