ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Název spolku :  Deutscher Turnverein in Röchlitz (Bezirk Reichenberg)
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  10 K
Sazba :  ? %
Město :  Röchlitz (Rochlice)
Datum :  31.1.1907
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  231 x 147 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---