ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Spolek Beth-Haam v Praze (Verein Beth-Haam in Prag)
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  500 Kč
Sazba :  3,00 %
Město :  Praha
Datum :  29.12.1929
Splatnost :  10 let
Počet :  --- ks
Rozměr :  267 x 171 mm
Poznámka :  Beth-Haam Prague (Židovský lidový dům v Praze, Jüdisches Volkshaus in Prag, Maison populaire juive)
   
AVERS :

   
REVERS :

---