ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola v Hradci Králové (Genosenschaft für den Bau der Turnhale in Königgrätz)
Typ :  Bezúročná půjčka - dluhopis
Nominál :  200 Kč
Sazba :  0 %
Město :  Hradec Králové
Datum :  22.2.1922
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  230 x 306 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---