ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Tělocvičná jednota Sokol v Holešově
Typ :  Úpisový list - dluhopis
Nominál :  100 Kčs
Sazba :  ---
Město :  Holešov
Datum :  20.7.1946
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  209 x 148 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---