ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Název spolku :  Deutscher Gebirgsverein für das Jeschken- und Isergebirge in Reichenberg
Typ :  Schuldschein
Nominál :  100 K
Sazba :  3 %
Město :  Reichenberg (Liberec)
Datum :  1.10.1906
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  ---
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---