ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Společnost Československého červeného kříže
Typ :  Prémiový dlužní úpis
Nominál :  20 Kč
Sazba :  --- %
Město :  Praha
Datum :  1.12.1920
Splatnost :  40 let
Počet :  --- ks
Rozměr :  150 x 216 mm
Poznámka :  ---
   
TYP I. :

   
TYP II. :

   

TYP III. :