ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Tělocvičná jednota "SOKOL" Počaply
Typ :  Dluhopis
Nominál :  100 Kč
Sazba :  3 %
Město :  Počaply
Datum :  10.9.1925
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  217 x 343 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---