ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Družstvo pro zbudování sokolovny v Čakovicích
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  250 Kč
Sazba :  --- %
Město :  Čakovice
Datum :  27.6.1927
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  215 x 355 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---

   
.

Další obrázky :

Budova sokolovny okolo roku 1929.

.
.