ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Název spolku :  Vídeňská Matice, spolek přátel českého tisku ve Vídni
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  500 K
Sazba :  5 %
Město :  Vídeň
Datum :  31.10.1917
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  332 x 252 mm - dvojlist
Poznámka :  Série B
   
AVERS :

   
REVERS :

---