ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Název spolku :  Gablonzer Turn-Verein (Jablonecký tělocvičný spolek)
Typ :  Dluhopis
Nominál :  10 Zlatých
Sazba :  --- %
Město :  Gablonz an der Neiße (Jablonec nad Nisou)
Datum :  25.3.1895
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  246 x 186 mm
Poznámka :  ---
   

Avers :

   

Revers :

---