ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Název spolku :  Gablonzer Turn-Vereine
Typ :  Schuld-Verschreibung
Nominál :  10 Zlatých
Sazba :  --- %
Město :  Gablonz a. N.
Datum :  25.3.1895
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  246 x 186 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---