ZPĚT

03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Název :  Zápůjčka královského hlavního města Prahy z roku 1913 (Anlehe der königlichen Hauptstadt Prag vom Jahre 1913, Emprunt communal à 5% de la Capitale royale de Prague de žannée 1913)
Nominál :  200 K
Sazba :  5,00 %
Město :  Praha
Datum :  20.12.1913
Splatnost :  50 let, nejpozději 1.8.1963
Počet :  3 000 ks
Poznámka :  Série F
   
AVERS :

.
Vnitřní strana :

   
REVERS :