ZPĚT

 03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  Protektorát Čechy a Morava
Název :  4%ige Konversionsanleihe der Hauptstadt Prag in Höhe von 1 Milliarde K.
 4% Konverzní zápůjčka hlavního města Prahy ve výši 1 miliardy K.
Typ :  Dílčí dlužní úpis
Nominál :  50 000 Korun
Sazba :  4,00 %
Město :  Prag (Praha)
Datum :  1.5.1942
Splatnost :  Losováním, maximálně 25 let.
Emise :  ---
Série :  VI.
Počet :  20 000 ks
Rozměr :  A4
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Dluhopis Konverzní zápůjčka hlavního města Prahy, 1942, 50000 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.