ZPĚT

03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Název :  Stadtgemeinde Karlsbad
Nominál :  200 K
Sazba :  2,00 % - 4,50 %
Město :  Karlsbad (Karlovy Vary)
Datum :  15.10.1898
Splatnost :  ?
Počet :  ? ks
Poznámka :  Úpis na stavbu dostihové dráhy. Později Karlovarského závodiště a.s., dnes HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
   
AVERS :

   
REVERS :