ZPĚT

 03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Název :  ---
Typ :  Erklärung - Potvrzení o zapůjčení (dlužní úpis)
Nominál :  200 Korun
Sazba :  2,00 % - 4,50 %
Město :  Karlsbad (Karlovy Vary)
Datum :  15.10.1898
Splatnost :  ---
Emise :  ---
Série :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  219 x 335 mm - dvojlist
Poznámka :  Úpis na stavbu dostihové dráhy. Později Karlovarského závodiště a.s., dnes HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
   .
.
Avers :

Dluhopis Město Karlovy Vary Dostihová dráha, 1898, 200 Korun

   .
.
Vnitřní strana :

.
.
Revers :

   .
.
.
.