ZPĚT

03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Název :  Stadtgemeinde Karlsbad
Nominál :  2 000 Marek
Sazba :  4 %
Město :  Karlsbad (Karlovy Vary)
Datum :  18.6.1909
Splatnost :  1914 - 1969
Počet :  3 000 ks
Poznámka :  Série I.
   
AVERS :

   
REVERS :

---